Pesten op het werk praat erover Mediums Paragnosten Life coaching Angel Mediums Nederland Pesten

Pesten op het Werk

Pesten op het Werk is een vorm van ongewenst gedrag

Net zoals (seksuele) intimidatie en lichamelijk geweld dat zijn. Pesten op het werk kent vele vormen en er is nauwelijks verschil tussen pesten op het werk en die van het schoolplein. Mensen worden het mikpunt van grapjes of roddels. Ze ondervinden o.a. hinder bij hun taakuitvoering worden genegeerd, gekleineerd, onder druk gezet of eigendommen worden vernield. De essentie is dat de werknemer door systematische, vijandige bejegening buiten de groep wordt gezet. Op wie de keus valt is betrekkelijk willekeurig. Het kan eigenlijk iedereen overkomen die enigszins afwijkt van de groep. Je kunt net iets te slim of te dom zijn, de enige vrouw of man zijn, een afwijkend gevoel voor humor of mode hebben, allochtoon zijn of een accent hebben, een andere religie of een andere seksuele geaardheid hebben.

Een structureel onveilig werkklimaat is vrijwel altijd het gevolg van gebrekkig leiderschap.

De omstandigheden waaronder pesten op het werk voorkomt, zijn minder willekeurig. Uit onderzoek blijkt dat pesten op het werk vaker voorkomt in organisaties met een hoge mate van competitie en een gebrekkige communicatie. Ook hiërarchische organisaties zijn kwetsbaarder, evenals organisaties met een hoge werkdruk, slecht leiderschap of onduidelijk verdeelde taken en bevoegdheden. De gevolgen kunnen enorm zijn. Pesten op het werk is een ongewenste omgangsvorm met relatief grote impact want het is tegen één persoon gericht

Gevolgen:

– Slachtoffers maken zich zorgen
– Slapen slecht
– Verliezen hun plezier in het werk
– Presteren slechter en raken op een zijspoor
– Ze krijgen fysieke klachten
– Raken overspannen, depressief en ervaren stress
– Soms denken ze over zelfmoord en in uitzonderlijke gevallen brengen ze die plannen ten uitvoer
– Ook worden posttraumatische stressstoornissen geconstateerd

Wanneer het pesten op het werk ontaardt in bijvoorbeeld een doodsbedreiging.

Pesten op het Werk blijkt vaak een vast ingrediënt van een werkcultuur te zijn

Waarbij men soms niet door heeft hoe ernstig de gevolgen voor een slachtoffer kunnen zijn. Plezier hebben op het werk houdt o.a. in dat ongewenste omgangsvormen middels beleid worden verbannen. Maar dat betekent niet dat er geen ruimte mag zijn om grappen te maken, er zijn echter wel grenzen, want door daar bewust van te zijn blijft werken voor iedereen aantrekkelijk.

Tips:

– Grijp tijdig in en ga een gesprek aan met alle betrokkenen, geeft duidelijk aan dat in het bedrijf pesten niet wordt getolereerd.
– Zorg voor een prettige, open sfeer, zodat de werknemers op tijd zullen komen met problemen.
– Omdat goed leiderschap doet volgen zullen leidinggevende, management en directie het goede voorbeeld moeten geven met aandacht voor personeel.
– Sociaal vaardige werknemers die door weerbaar effectief beleid ongewenste omgangsvormen bij de bron aanpakken.
– Zorg voor gezonde groepsprocessen met weinig competitie en een prettige omgang de sociale norm zijn.
– Een stevige aanpak van daders van pestgedrag. Ga niet in discussie over het waarom van pesten. Dan wordt de schuld bij het slachtoffer gelegd. Pesten mag niet, ongeacht de oorzaak.
– Managers/ leidinggevende trainen, zodat signalen en het aanpakken van pestgedrag tot het basisgereedschap zal gaan behoren.
– Stel een gedragscode op met basisregels hoe de werknemers met elkaar om horen te gaan. Omschrijf een klachtenprocedure en stel een vertrouwenspersoon aan.
– Houdt een voorlichtingscampagne over pesten. Dit maakt het bespreekbaar en maakt alle werknemers bewust van de ernst van het probleem.

Word jij ook gepest op het werk? vertel ons je verhaal praat erover!

www.angelmediums.nl | NL 0909-0223 | BE 0907-37152

Share This