Wat is een paragnost?

Helderziendheid is slechts één vaardigheid die een paragnost kan bezitten. De term paragnost duidt dan ook op mensen die helderziend, helderwetend, heldervoelend, helderhorend of helderruikend zijn. Ook een combinatie van deze vaardigheden is mogelijk. Een medium heeft dezelfde kenmerken, echter kan daarnaast ook contact maken met overleden personen. Dit betekent dat een medium altijd een paragnost is, maar een paragnost niet altijd een medium hoeft te zijn. Een medium is een paragnost die kan communiceren met overleden personen en een paragnost duidt op een helderziende of een persoon die een andere ‘heldere’ vaardigheid bezit.

Sommige mensen hebben beter ontwikkelde zintuigen, waardoor ze meer kunnen horen, zien of voelen dan anderen. Dat kan door middel van training, maar soms word je ook met deze eigenschap geboren. Een paragnost is zo’n persoon. Hij kan meer waarnemen dan gebruikelijk en is in staat om signalen te voelen, horen of ruiken die aan anderen voorbij gaan. Daardoor worden ze ook vaak met de term hoogsensitief omschreven. Hoewel je met deze gave wordt geboren, vergt het training en ervaring om boodschappen correct op te vangen, te interpreteren en door te geven.

Tot een beter inzicht komen

Alle objecten, levend en levenloos, hebben een bepaalde uitstraling die door de gemiddelde mens niet of slechts gedeeltelijk wordt opgemerkt. Door hun buitenzintuiglijke waarneming vangen paragnosten deze energie en emoties van levende en levenloze voorwerpen wel op, en zijn ze in staat om boodschappen te communiceren die anders verloren zouden gaan. Daarom worden ze vaak gevraagd om mensen bij te staan die op zoek zijn naar meer inzicht in hun leven en hun omgeving.

Wat kan een paragnost voor jou betekenen?

Een paragnost kan jou bijstaan wanneer er een grote verandering in jouw leven heeft plaatsgevonden. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij het verlies van een dierbare, maar ook bij een ingrijpende verhuizing of een verschuiving op het vlak van werk of relatie, zoals een nieuwe partner of bij een echtscheiding. Zulke gebeurtenissen brengen vaak heel wat stress en onzekerheid met zich mee, waardoor je eigen waarnemingen beperkt worden. Een hoogsensitief persoon vangt signalen scherper op en geeft deze door, om je zo te helpen door een verandering heen te komen.

Hoe werken de paragnosten van angelmediums.nl?

Een nieuwe levensfase is een spannende, maar ook een emotionele gebeurtenis. De paragnosten van angelmediums.nl zijn er om jou bij te staan, en werken op een professionele en klantgerichte manier. Hun vriendelijke en correcte aanpak heeft al heel wat personen, die op zoek waren naar meer inzicht, verder geholpen. Naast hun professionalisme onderscheiden deze paragnosten zich ook door hun ervaring in het opvangen, interpreteren en communiceren van boodschappen. Om na te gaan wat een paragnost van angelmediums.nl voor jou kan betekenen, kun je vrijblijvend contact opnemen.

www.angelmediums.nl | NL 0909-0223 | BE 0907-37152.

Share This