Mediums online

Betrouwbare Mediums online geeft je duidelijke antwoorden

Mediums online beginnen te antwoorden zodra je een duidelijke vraag hebt gesteld, je hoeft niet zelf al je persoonlijke informatie prijs te geven. Mediums online heeft vaak een momentje nodig om op de energie af te stemmen waarmee hij of zij contact wil maken. Betrouwbare mediums online kan je helpen door bijzondere boodschappen door te geven of bevestiging te geven dat een dierbare overledene nog altijd dichtbij je is, al kun je deze zelf niet meer zien.

Verschil tussen mediums en coaching

Er is een duidelijk verschil tussen mediums online en hulp bieden vanuit coaching of maatschappelijk werk. Mensen die een opleiding hebben gevolgd leren iemand zelf te helpen met hun vragen en problemen. Zij worden getraind in het reageren op- en bijstaan bij allerlei problemen waar mensen mee te kampen kunnen hebben. Ook kunnen technieken worden aangeleerd om bijvoorbeeld onverwerkte emoties te verwerken. Een coach maakt samen met jou een plan om bepaalde zaken in je leven anders aan te pakken.

Werkwijze van Mediums online

Mediums online werken heel anders. Mediums online helpen niet zelf de persoon die bij hen komt met vragen of problemen. De begeleiders van mediums online geven antwoord of geven door aan een medium wat belangrijk is voor de persoon in kwestie om te horen. Mediums online wordt je niet door een opleiding te volgen in het leven. Mediums online ben je als je geboren wordt. Een medium is een ziel die al vele levens achter de rug heeft.  Zo’n ziel heeft door deze vele levens heen goede en nare ervaringen op gedaan. Ook heeft elke ziel in haar leerweg goede dingen gedaan, maar ook fouten gemaakt. Door al deze ervaringen leert een ziel en wordt de trilling van deze ziel steeds hoger.

Mediums online is een ziel die op een hoger trillingsniveau is gekomen, hij of zij kan hierdoor begeleiders of overledenen zien. Ook kan een medium symbolen of stemmen van begeleiders opvangen. Mediums online leven meer vanuit hun gevoel dan vanuit hun ratio. De meeste mediums online hebben als kind al contact gehad en zagen begeleiders of kinderen die naar hen toekwamen.

Mediums online bij Angel Mediums

Er zijn consulenten aanwezig op onze websites die in hun dagelijkse werk vanuit hun eigen praktijk mensen begeleiden door middel van coaching. Zij zijn daarnaast zelf ook erg gevoelig en al heel lang bezig zich spiritueel te ontwikkelen. Hierdoor kunnen zij door een combinatie van hun eigen spirituele ontwikkeling en de werkzaamheden vanuit hun praktijk, mensen helpen vanuit een spiritueel oogpunt.

Spiritueel ontwikkelen kan iedereen door op zoek te gaan naar jezelf, te mediteren, cursussen te volgen e.d. Hiermee verhoog je het trillingsniveau van je ziel en kom je in dit leven weer een stukje verder. Het werkelijke doel van elke ziel is spiritueel te ontwikkelen.

www.angelmediums.nl | NL 0909-0223 | BE 0907-37152

Share This