Wat betekent HSP Hooggevoelig?

Zoals sommige mensen intelligenter zijn dan anderen, zo zijn sommigen gevoeliger dan anderen. Iemand die zeer gevoelig is noemen we ‘Hooggevoelig’ of ook wel HSP, ‘Highly Sensitive Person’.
Een HSP Hooggevoelig is meer dan gemiddeld gevoelig voor indrukken en prikkels en merkt meer signalen en details op. Alle indrukken worden uitgebreider en intensiever gefilterd dan bij de gemiddelde mens. Wat anderen normaal vinden zoals mensenmassa’s of harde muziek, kan voor HSP’s al snel te veel zijn; zij raken dan overprikkeld door letterlijk een teveel aan (sterke) prikkels.

HSP Hooggevoeligheid is een eigenschap van het zenuwstelsel in combinatie met de hersenen. Ongeveer 20% van de bevolking is HSP hooggevoelig. Het is waarschijnlijk een erfelijke eigenschap, die evenveel voorkomt onder mannen als vrouwen. Dit blijkt uit onderzoek van Elaine Aron, Amerikaans psychotherapeute en universitair docente, en grondlegster van het begrip HSP Hooggevoelig.

Kenmerken van HSP Hooggevoelig:

Nemen gedetailleerder, subtieler en intenser waar
Zijn erg gevoelig voor prikkels van buitenaf; vaak voelen HSP’s zich hierdoor niet op hun gemak
Hebben meer moeite en meer tijd nodig om indrukken te verwerken
Hebben een diep en rijk innerlijk leven; dromen, fantaseren en overwegen veel
Voelen stemmingen en sferen goed aan
Worden meer dan gemiddeld geroerd door natuur, kunst en muziek
Eigen emoties en emoties van anderen worden intenser ervaren
Hebben moeite met planning en het verkrijgen van structuur
Kunnen verlegen overkomen maar zijn dat veelal niet
Zijn vaak plichtsgetrouw en perfectionistisch
Functioneren minder goed als ze geobserveerd of geëvalueerd worden
Zijn vaak zorgzaam en anticiperend op behoeften van anderen; moeite om grenzen aan te geven
Hebben relatief meer en sneller last van stress, spanning en fysieke klachten zoals hoofdpijn, allergieën, maag/darmklachten, chronische vermoeidheid etc.
Lopen groter risico op stemmingswisselingen, depressiviteit, angsten en verslavingen

twee soorten HSP’s:

De grootste groep, zo’n 70%, is van nature rustig en meer introvert. Zij voelen zich prettig bij een redelijk gelijkmatig leven met weinig risico’s. Het andere deel, ongeveer 30% van de HSP’s, heeft juist behoefte aan nieuwe ervaringen en spanning en is meer extravert. Zij worden ook wel HSS genoemd, ‘High Sensation Seekers’. Zij zijn enerzijds snel verveeld en op zoek naar uitdaging, maar raken anderzijds snel overbelast. Zij leven als het ware met één voet op de rem en één voet op het gaspedaal.

HSP Hooggevoeligheid kan sterk van invloed zijn op werk, het persoonlijk leven en relaties. Het is een eigenschap die in onze hectische, westerse maatschappij, waar de nadruk ligt op verstand en ratio, niet erg wordt gewaardeerd. Veel hooggevoelige HSP mensen ervaren in eerste instantie dan ook last van hun eigenschap, en vragen zich af wat er mis is met hen. Zij hebben de neiging zichzelf te willen veranderen, en hun eigenschap te onderdrukken of negeren.

Door het bewustzijn en accepteren van de eigen HSP hooggevoeligheid kan deze echter van een valkuil en een last, tot een kwaliteit en een gave worden. Hiertoe is het onder andere belangrijk om goed te leren aarden, grenzen te stellen, de innerlijke kracht te versterken en een juiste balans te vinden tussen activiteit en rust.

Hieronder een aantal positieve als negatieven punten.

HSP Negatief

Altijd maar bezorgt zijn over andere personen
Vinden het moeilijk om zichzelf niet mee te laten slepen door de emoties van anderen
Eigenlijk te veel empathie dan goed voor een persoon is wanneer je er niet mee om kan gaan
Perfectionistisch kan als negatief worden ervaren
Moeten zich vaak terug trekken na een erg drukke periode
Zijn erg kwetsbaar wanneer er negatieve emoties worden geuit en nemen dit te persoonlijk
Erg snel vermoeid. Dit is toch wel een van de moeilijke negatieve punten om mee leren om te gaan.

HSP Positief

Groot inlevingsvermogen
Denkt vaak na voordat je actie onderneemt
Emotioneel stabiel en bewust
Zeer creatieve mensen
Groot empatisch vermogen
Men voelt zowel interne als externe prikkels beter aan.

Conclusie

Zoals je hebt kunnen lezen is HSP Hooggevoelig een van de aandoeningen die erg persoonsgebonden is. Wanneer je er goed mee kan omgaan hoef je in principe HSP Hooggevoelig niet als negatief te zien. Het kan je zelf erg veel positieve ervaringen opleveren.Hoe je hiermee omgaat hangt compleet van jezelf af. Ervaar je vervelende prikkels? Onderneem dan actie en praat erover.
www.angelmediums.nl | NL 0909-0223 | BE 0907-37152

Share This