Wat zijn gidsen?

Hier zijn verschillende meningen over. Sommigen zeggen dat gidsen engelen zijn die over onze schouders meekijken en over ons leven waken (een bekend beeld is wel die van het engeltje op de ene schouder en een duiveltje op de andere schouder, als we twijfelen om iets wel of niet te doen). Anderen zien gidsen meer als overleden personen die een oogje in het zeil houden.

Overleden familieleden, bijvoorbeeld:

Ouder(s)
Grootouder(s)
Oom of tante
Broer(tje) of zus(je)
Voorouder(s)

Waarom familieleden?

Deze hebben het sterkst een band met je, ook al is dat misschien tijdens het leven op aarde niet zo hecht. Gidsen die tijdens hun leven het niet allemaal even goed deden en misschien zelfs een slecht karakter hadden, kunnen na hun overlijden veranderen en besluiten om je bij te staan. Dit hoef je niet altijd te merken, maar kan zich uiten in kleine dingen zoals bijvoorbeeld dat ene parkeerplekje op een verder volle parkeerplaats. Of het vinden van een object wat je al heel lang kwijt ben.

Het is natuurlijk niet zo dat een gids alles voor je regelt, je hebt je leven in eigen regie. Ook mensen die zeggen nooit eens geluk te hebben, hebben wel een gids, alleen zouden ze er wat beter naar moeten ‘luisteren’ om de dingen op te kunnen pikken. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat op de momenten waarvan er gezegd wordt dat je echt geluk had (bijvoorbeeld een ongeluk, waar je bijna ongeschonden uitkomt), dat op dat moment je geholpen bent door je gids(en).

Het aantal gidsen dat bij iemand staat kan heel verschillend zijn

Zo heeft de ene persoon een gids en een andere persoon meerderen. Wil je weten of er een of meerdere gidsen bij je staan en eventueel wie het zou(den) kunnen zijn, zoek dan contact met iemand die gidsen kan waarnemen.

Meeste mensen merken niet dat een gids hun bijstaat, maar er zijn ook mensen die daadwerkelijk met hun gids kunnen communiceren of af en toe een hand op hun schouder voelen terwijl er niemand in de buurt is. Het wel of niet waarnemen van een gids is per persoon verschillend.

www.angelmediums.nl | NL 0909-0223 | BE 0907-37152.

Share This